Yeni bir yaklaşım : e-Ticaret için ERP?

Yeni bir yaklaşım : e-Ticaret için ERP?

Lojistikten pazar yerlerine, e-dönüşümden omni-channel'a kadar, e-ticaret için kurgulanmış ERP: e-C/ERP

Farklı projelerimizde geldiğimiz noktaları birleştirdiğimizde, e-ticaret arkasındaki tüm operasyonun yamalardan değil, bütünleşik bir ERP yaklaşımı üzerine kurgulanmasının ne kadar doğru bir yol olduğunu görüyoruz. Hatta bu ERP anlayışının, bu yeni yaklaşımın bir adı olmalı, şimdilik kötü bir kısaltmayla yetinelim: e-C/ERP.

Bu çerçevenin bir yerinde omni-channel (ki buna ayrı bir yazıda değineceğiz), bir yerinde lojistik, bir yerinde e-dönüşüm, bir yerinde de pazar yerleri var. Paylaştığımız görselde olabildiğince mantıklı bir örgü sunmaya çalıştık. Tabi ki daha değişik hiyerarşiler çıkartılabilir, bunu biraz da müşterinin sektörü, satış kanallarının oranı belirleyecektir.

"Önemli olan, tüm kurgunun on-line dünyanın hızına, sert rekabetin verimlilik gereksinimlerine ayak uydurmasıdır."

Yeni Bir Satış Kanalları Tablosu

Off-line: Mağazalar, franchise mağazalar, cash&carry ve bunun benzeri kurumsal satış kanalları, offline ticaretin ana ortamlarıdır.

On-line : Yukarıdaki kanallara paralel olarak, e-ticaret, pazaryerleri ve B2B kanalları da online dünyayı oluşturuyor.

Pazar yerleri ve B2B portalındaki stok bilgilerinin depoyla en iyi şekilde entegre olması istendiğinde, yüksek ölçekte WMS sistemleriyle depolar yönetilmek istendiğinde, mağazacılıktaki pos kasalarla CRM işlevleri açısından güçlü bir bağ kurmak istendiğinde, verilerin zemini kaçınılmaz olarak ERP olmak durumundadır. Bu depo ve bu ERP sistemleri de, online dünyaya uygun şekilde, olağanüstü hızlı, ölçeklenebilir ve verimli olmak durumdadır.

"Yaygın hata, pazar yerlerine ERP yerine e-ticaret sistemleri üzerinden entegrasyon yapılmasıdır."

Güçlü entegrasyon zorluğu, zorunluluğu

ERP'den kopuk bir e-ticaret sisteminde, görseller yalnızca sitede saklanıyor. Fiyatlar ve kategoriler de, ERP'lerin esneklik göstermemesi nedeniyle yine web sitelerinde yönetiliyor. Müşteri ayrıntıları, sipariş iptalleri, ödeme kontrolleri de sitede, ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerini klasik ERP yazılımlarına girip siteye entegre etmek istesek, herhalde önce bir dilekçe yazın derler. O zaman en değerli verilerimiz nerede kalıyor?

Birden fazla sitemiz varsa, farklı kategori-stok-fiyat politikalarını nasıl merkezi yönetebiliriz? e-Arşiv ve e-Fatura çıktılarını müşterinin hareket geçmişinde sunmak gerektiğinde, sitelerin marka algısı için farklı fatura tasarımları gerekli olduğunda, e-dönüşüm gereksinimleri karmaşıklaşıyor, çoğu zaman bunlar için hayal bile kurulamıyor. Yetmedi, şimdi de e-irsaliye hayatımıza girdi.

CRM, omnichannel, her ne dersek, müşteri tekilliği

e-Ticaret sitesinin bir CRM sistemi ya da lojistik sistemi olmadığını herkes biliyor ama işe bunlardan başlanan kaç proje var? Müşteri verilerinin güncel tutulması, CRM veritabanında tekillik, veri kalitesi, sonradan da olsa hep gündemde olan konular.

"Peki satış kanallarının müşterideki algısı ne durumda? Mobil uygulama; kurumsal iletişimi, sadakat kart profil bilgilerini, sanal mağaza dahil tüm alışveriş geçmişini, on-line alışverişi kapsamalıdır."

Kendi siteleriniz ve pazar yerleri bile tekillik sorunu yaratıyor ama off-line satış kanallarınız da varsa, alışveriş geçmişi, kampanya, puan tarihçesinin tüm kanalları kapsayacak bütünlükte olması zorunludur. Responsive sitenin hibrid mobil uygulamalarla yayınlanması,bir pencere içinde e-ticaret sitesinin gösteriminden öteye gidemiyor, e-ticaret'i CRM'den bir parça daha uzak hale getiriyor.

Fiyat ve stok politikaları

Kanal bazlı karlılık politikasının ve fiyatların kullanıcı tarafından yönetilmesi, belli marjlara göre otomatik fiyatlandırılması, bu marjların kategorik ve yetkiye bağlı yönetimi, kampanya uygulamaları, bunların otomatik fiyatlandırmalara etkisi derken, satış fiyatlarının aslında alış koşullarıyla birlikte yönetilmesi gerektiği için, fiyat yönetimi tam bir ERP süreci olmaktadır.

Stoğun doğruluğu için, site ve pazar yerlerinde gösterim için fiziksel stoğun (ürün sağlayıcı, depo, mağazalar ya da rezerv sanal stoklar) yansıtılma kuralları olmalıdır. Siparişlerin alınması anında bu stoğun tüm kanalları beslemesi gerekir. Doğrunun olduğu gibi, stoğunda da bir versiyonu olmalıdır.

Lojistik

İş fikrinden gerçek işleyişe doğru geçişte, e-ticaret aynı zaman bir lojistik etkinliğine dönüşür. Projelerimizde hayata geçirdiğimiz çok değişik toplama senaryoları oldu:

  • WMSmodülü ile depoda adresleme, endüstriyel toplama-besleme kuralları, bunu destekleyen mal kabul süreçleri, depo optimizasyonu
  • Özellikle taze gıda gibi SKT'ye aşırı duyarlı kategorilerin karebarkod destekli özel sistemi
  • Küçük parça ürünlerin ürün bazlı toplanması, kutulanması, etiketlenmesi, tezgah üstü elleçlemeye yönelik özel işleyiş
  • Farklı noktalardan hızlı ürün sağlanma stratejisine göre, bağlantılı alış-satış sipariş üretilmesi, tedarik sürecinin otomatik tetiklenmesi, otomatik cross-dock yönlendirmeleri

İşi bu düzeyde olan bir şirketin, e-ticaret diye site tasarımından yola çıkması onları ne kadar başarıya götürebilir?

Kargo

Ürün bazlı desi bilgilerinin girilmesi, kargo sözleşmeleri, müşteri ve sevk noktası bazlı kargo kuralları, çıkış yüküne göre en uygun kargo firmasının sözleşme hesaplarıyla otomatik seçilmesi, kargo firmalarıyla entegrasyon gibi birçok süreç, yine iyi kurgulanmış bir veri akışı gerektiriyor.

Pazaryeri entegrasyonları

Hepsiburada, gittigidiyor, n11 ile kategori-ürün eşleşmeleri, bambaşka bir işleyiş olan tedarikçi entegrasyonu, stok güncelleme, fatura adresi, sevk adresi ve üyelik-cari eşleşmeleri, çoklu dükkan yönetimi, buna bağlı veri akışları ve satış/karlılık analizleri, hepsi özel çözümler gerektiriyor. Yalnızca piyasada yaygın olarak öyle kurgulandığı için, bu işleyişin e-ticaret paketleri üstünden planlanması, süreçleri temel veri kaynaklarından koparıyor, hızlı ihtiyaçlar için tatmin sağlamıyor.

Son Söz

Bu konuda son söz olabilir mi? Olamaz ama şöyle bitirelim: Büyüyen, belli bir iş hacmi olan, işi e-ticaret olan ya da farklı satış kanalları barındıran bir şirketin arka planı, basit bir ERP entegrasyonuyla, parçalı bir takım sistemlerle entegrasyon yaparak sürdürülemez.

"Doğru olan, şirketlerin işleyişlerini piyasada var olan ürünlerin/yöntemlerin mimarisine göre değil, kendi ihtiyaçlarının bütününe göre yapılandırması gerekir."

In-house çözümlerde böyle bir bütünsellik yakalanmışsa, bunlar bir yana. Ama ticari bir ürün-hizmet sağlayabilecek Derin Bilgi'nin bakışı ve çözümleri gerçekten böyle.