WMS Çözümlerinde palet etiketi neden kullanılır?

WMS Çözümlerinde palet etiketi neden kullanılır?

Depo yönetim sisteml, yalnızca adreslerin kullanımıyla stok disiplini sağlayamaz.

WMS stok disiplininin ERP stok işlemlerinden genel olarak ayrıştığı temel nokta, ürünün  depo içinde hareket ettiği her durumda, aşağıdaki bilgilerin kontrollü şekilde girilmesidir:

  • Ürün barkodu
  • Hareket eden adet
  • Hareketin gerçekleştiği hedef/kaynak yerler

Neden Palet Etiketi?

Paletlerin varlık nedeni, standart raf adresleri dışında, giriş, çıkış, havuz gibi adresin belirsiz olduğu geniş alanlarda (Aksine stoklama adreslerinde birer palet bulunur), herhangi bir anda palette hangi ürünlerin kaç adet olduğunun ve ne amaçla orada bulunduğunun bilinmesini sağlamaktır. Adres sistematiğinin ayrılmaz parçasıdır. Bir tür 'hareketli' adres olarak düşünebiliriz, yeter ki içinden ürün aldıkça/içine ürün ekledikçe ürünleri okutalım, adet girelim; Böylece basit hatalar önlenir, yanlış paletle işlem yapılmaz. Üstünde palet etiketi olmayan ürün yığınları (kitap, kozmetik gibi küçük hacimli ürünlerde), en ufak hatada kayıp ürün anlamına gelir.

Deponuzda olağanüstü çeşitte ürün bir palette bulunuyorsa, bunun yazılım çözümünde mutlaka bir karşılığı olmalıdır. Paletlerle ayrıştırmamanın en kötü sonucu, ürünlerin yerini tam olarak bilsek de emir düşürdüğümüzde ürünler bulunamaz, aynı sorun stoklama alanındaki raflarda da birebir yaşanır. Bu amaçla ürünlerin ayıklanması, daha az çeşit barındıran sepet/kasa gibi araçlara dağıtılması (ki bunun için en ideal zaman mal kabuldür) gerekir. O zaman işte emir düştüğünde ürün gözle seçilebilir. Kitap sektörü için ya sorter'la ürün otomatik ve çok hızlı ayıklanır ya da insanlar tarafından toplanacak sadelikte (mümkün mertebe az çeşitle) hazır edilir.

 Adresten Palet ID Bulma

Sistemizde adresten palet numarası getirme özelliği bir seçenek olarak bulunuyor, stoklama adreslerinde birer palet bulunduğu için, palet etiketi okutmaya gerek bırakmayabiliyoruz. Emirdeki adedi de hazır getirme seçeneğimiz bulunuyor. Bunların üstüne 'adres/palet hatırla' özelliği sunduk ve iki adres arasında çok sayıda ürün hareketi pratik şekilde yapılabiliyor. Şirketlerin hatasız çalışma/ekip düzeyi/kaynakları gibi etkenlere göre, bu seçenekler aktif hale getirilebilir. Hataısız toplama yapabilmek için, toplama yapılan paletin baştan bir kere okutulması (tekli toplama yapılıyorsa), arından her emir satırında adres etiketi, palet etiketi, ürün etiketinin ayrı ayrı okutulması ve adedin girilmesi gerekir. Böylece sistem tutarsız bir veriye izin vermemiş olur.

Kullanım Alanları

SKT, FİFO ve Lot akışlarının (adres değil) palet bazlı yapılmasının yanında, palet etiketleri ayrıca işlem seri numarası gibidir. Belli bir amaçla sistemden numara alırsınız, bunu kullanarak taşıma, toplama, giriş gibi her tür işleminizi ayrı ayrı yaparsınız ve işiniz bittiğinde o palet numarası kullanımdan kalkar, bir işlem tarihçesini temsil eder.

Aynı anda farklı emirleri toplama becerisi, toplamanın yapıldığı paletlerin de ayrı olmasına bağlıdır. Yoksa farklı emirlerde bulunan aynı ürünler karışacaktır.

İhityaçlarınıza göre, palet etiketlerinin gerektikçe yazdırılması gibi, palet etiketlerini önceden toplu bastırıp, kullanırken yapıştırmak/okutmak da uygun düşebilir. Diğer bir getirdiği olanak da, palet bazlı stok düzeltmesi yapılabilmesidir.

Cross-Dock

WMS çözümlerinden elde edilecek en önemli kazanımlardan birisi de, mal kabulü yapılan ürünlerin derhal bekleyen müşteriye gönderilmesidir. Yığınlar halinde gelen ürünlerin tek tek okutulduğu giriş anınında bu ürünlerin bölünmesiyle, toplanabilir stoklar elde edilir. Aslında her şey o sırada hazırken, bu sonraki bir adım olarak, sadece ayıklama görevi olan kişilerce de uygun paletlere (sepet/kasa vb) bölünebilir. Ne olursa olsun, amaç toplanabilir ürün elde etmektir. Yoksa, performans baskısı altındaki toplayıcılar böyle bir adrese geldiklerinde adresi pas geçebilirler.

Bunun 2 sonucu olur:

  1. Eksikler için yeniden alış siparişi verilir (kısır döngü, aynı muamele baştan başlar)
  2. Bu arada müşteri siparişini zaten iptal eder (satış siparişsiz ürünler depoya alınmış olur)

Mal Kabulde Aktif Kullanım Örneği

Mal kabul anında gelen paleti farklı sepetlere ayıklama, doğrudan bu sepetlere emir düşürüp sipariş gözlerine bırakma gibi yöntemler, bu palet etiketleri sayesinde gerçekleştirilebilir. Daha da ileri götürerek, aynı anda çoklu palet tanıtıp, siparişi olan/olmayan/ürün segmentlerine göre, tam o sırada palet etiketleriyle ürünler bölünebilir. Bunlar kişiler yerine sorter otomasyonuyla da benzer yaklaşımda hayata geçer.