DerinSİS Terminoloji

DerinSİS Terminoloji

Kendi terimlerimiz, deyimlerimiz, kısaltmalarımız ve sektörün netleşmemiş terimleri

Alım Yeri Ürünlerin mağazalara firmalardan mı, merkez depodan mı sağlandığı bilgisi

Alınan Sipariş (Verilen Sipariş) Bir mekana, müşteri tarafından verilen satış siparişleri ya da diğer mekanlardan verilmiş şirket içi siparişlerdir. Bir mekanın beklediği değil, o mekandan beklenen siparişlerdir.

Alt Adet (Üst Adet) Genellikle bir ürünün bir mekanda bulundurulması gereken en az adet değerini ifade eder, ancak anlamı proje bazlı olarak farklılaşabilir, sistem tarafından hesaplanabilir. Üst adet de beklenen en fazla adet olmaktadır.

Dönemsellik Ürünlerin satış eğilimlerinin belli bir dönemde farklılaşması. Örneğin dondurma, kış lastiği, hediye potansiyeli olan ürünler vb.

Erime Günü Stoğun belli bir satış hızı hesabına göre kaç günde sıfırlanacağını belirtir.

Etkin Alış Sisteme girilmiş tarihsel fiyat listelerine göre belli bir tarihte (genllikle bulunulan günde) geçerli olan fiyat ve varsa indirimler.

Hedef Kar Yüzdesi (Marj) Alıştan satış fiyatı hesaplanırken, aşağıdan yukarı olarak kullanılan yüzde değeridir. Marj ise yukarıdan aşağı hesaplanır.

Hedef Marj Yüzdesi Alıştan satış fiyatı hesaplanırken, yukarıdan aşağı olarak kullanılan yüzde değeridir. Çoğunlukla ciroya göre kar tutarını ifade etmek için kullanılan orandır. Kar yüzdesi ise aşağıdan yukarı hesaplanır.

İade Fark Faturası İrsaliyedeki adetten fazla fatura edilen ürünlerin, stoğu etkilemeden cari açıdan düzeltilmesini sağlar. Bir tür hizmet faturasıdır.

İstek Ürünlerin bir mekandaki ihtiyaç adedi listesi. Siparişten farklı olarak, içerdiği ürünlerin sağlayıcısı, tutarsal bir değer, teslim yeri, vade gibi bilgiler içermez, sipariş sürecinin ilk noktasıdır. 

İzleme Günü Bir ürünün belli bir mekanda kaç günlük stok düzeyinde tutma hedefi olduğunu gösterir.

Kampanya İki tarih arası geçerli olmanın ötesinde, satış anındaki koşullara bağlı olan satış fiyatları ve indirimleri için kullanılır. Özellikle POS kasaların olduğu sistemlerde, kasa yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

Karar Verici Bir ürünün belli bir mekanda sipariş verilmesi için, mağaza, depo, merkez ofis, ürün sağlayıcı ya da sistem açısından yetki durumunu belirtir.

Mekan Mağaza ve depoların ortak adı

Mekansallık Bir ürün özelliğinin mağaza bazlı farklı değerlere sahip olması. Örneğin satış durumu, ürün sağlayıcı, alım yeri vb.

Model Üretici-marka-model-ürün hiyerarşisinde, genellikle aynı garamaj/boyut/fiyatta olup, farklı tat, koku, renk gibi çeşitlerin grubuna denk gelir.

Öncelikli Bağlantılı ve çoklu olan bir istedeki değerlerden bir tanesinin kullanılacağı durumlarda, varsayılan olarak kullanılacak olan değer. Örneğin, birden çok barkodu olan ürünlerde, herhangi bir listeleme yapıldığında kullanılacak olanı belirtir.

Öndeğer Bir seçeneğin veya ayarın ilk görüntülenme, ilk kullanım değeri.

Özel Fiyat Listesi İki tarih arası geçerli olan fiyatların girildiği listedir. Market sektöründe yaygın olarak kullanılan 'insert' listelerine denk gelir ancak aynı koşullarda tek mağazada ya da mağaza gruplarında geçerli olabilen, farklı amaçlarla da düzenlenen fiyatlar için de kullanılır.

Paket Ölçüsü Ürünün tüketici tarafından satın alınan paketinin, ürün türüne göre ağırlığı veya iç adedi. Birim fiyatın tüketici tarafından karşılaştırılabilmesi için yaygın olarak etiketlerde kullanılır.

POS Kasa, 3100 sayılı kanuna tabi donanımlar ve bunların üzerinde mali onaylı olarak çalışan yazılım sistemleridir. Orijinal açılımı Point of Sale olan bu kısaltma, Perakende Otomasyon Sistemi olarak da çevrilebilir.

Rütbe Satış rütbesi, ciro sıralamasına göre en çok satan ürünün 1'den başlayarak numaralandırıldığı bir sisteme göre, şirket bazında ürünün 'en çok satma sırası'nı gösterir.

Sipariş Modeli Sistem öneri formülleri ve önerilerin oluşturulma metodlarından her birisi

STM (Sanal Torba Müşteri) Omnichannel çözümümüzde, ERP'de perakende müşteriler için genel cari kart. Gerçek kayıtlar CRM sisteminde saklanır ve ERP'de belge bazlı olarak (sipariş, irsaliye, fatura, ödeme) CRM ID tutulur.

Stoğa Kesilen Fiyat Farkı Bir tarihte, belli bir mekanda stokta bulunan ürünlerin maliyetini azaltacak şekilde, ürünlerin sağlayıcısına kesilen hizmet faturasıdır.

Şirket İçi Hareketler Şirketin kendi mekanları arasındaki stok hareketleridir.

ÜGP Ürün Gereksinim Planlama, DerinSİS'in sipariş sürecinin uçtan uca 360 derece yönetimini içeren modülü

Ürün Sağlayıcı Tedarikçi, satıcı. Özellikle hizmet firmalarından ayırt etmek için kullanılır.

Verilen Sipariş Bir mekanın ürün sağlayıcılardan ya da diğer mekanlardan beklediği siparişlerdir.

VÖY Vadeli Ödeme Yönetimi, ileri tarihli borç ve alacak kayıtlarının izlenmesi ve tahsil edilmesi için tasarlanmıştır. Başlıca belge tipi çekler ve banka pos ödemeleridir.

YSG Yok Satan Gün, bir ürünün bir mağazada 0 stokla ve herhangi bir giriş çıkış hareketi olmadan geçirdiği gün sayısıdır.