Barkod çubuklarının yapısı

Barkod çubuklarının yapısı

Barkod hakkında bazı bilgiler ve ilgili linkleri burada bulabilirsiniz.

Barkod Konusunda Uluslararası Platform GS1 http://www.gs1.org/

Türkiye'de Barkod Hakkında Bilgilenme için TOBB'un sitesi http://gs1.tobb.org.tr/index.php

Barkod Hakkında Ayrıntılı Bilgiler http://www.barcodeisland.com/syminfo.phtml#Background  

 

Rakamların Çubuklara Dönüşümü 
Temel çalışma prensibi, çubukların arasındaki boş ve dolu aralıkları algılamak üzeredir. Çubukların altında yalnızca insanlar için okunabilir rakamlar bulunur ve aslında insanların kontrol edebilmesi içindir. Barkod yazıcılar rakamları çubuklara çevirirken, aynı endüstriyel kurallara göre barkod okuyucular da çubukları rakamlara çevirir. Barkodlar, tiplerine göre harfleri ve bazı işaretleri de içerebilir. 2 Boyutlu barkodlar değişik bilgileri içerecek şekilde daha geniş bir 'kapasite'ye sahiptir. Ülkemizde yaygın olarak EAN-13 ve EAN-8 kullanılmaktadır.

Barkodlara baktığımızda karmaşık çizgilerden oluşuyor gibi gözükürken, her bir rakamın denk geldiği çubuk grupları aynı mantıkla oluşmaktadır. Gözle gördüğümüz rakamlar, ikilik düzene çevirildiğinde, 0 ve 1'lere dönüşmüş olacaktır. Örneğin 7, ikilik düzende 1011 olarak gösterilmektedir ki bu da çizgi-boşluk-çizgi-çizgi olarak gösterilmesine neden olmaktadır. Yani, boşluk ve ince çizgi, 0 ve 1'lere denk gelmektedir. Yan yana denk gelen 1'ler, daha kalın çizgilere dönüşür. Farklı boyutlardaki barkodları doğru kodlayabilmek için, barkodun boyunu belirtmek üzere iki başta ve ortada hizalama çizgileri bulunur. Bunlar genellikle daha uzun gösterildiği için dikkatinizi çekebilir. 

Barkodlar, benzer ürünlerin ayırdedilmesinde, satış işlemlerinde, depo hareketlerinde, süreçlerin hızlanması ve kullanıcı hatalarının en aza indirilmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca, depo yerleşim kodları, kargo paketleri, müşteri kartları gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Kullanıldığı sektöre göre değişik barkod tipleri bulunur: 

Rakamsal olanlar 
EAN-8 : 8 basamaklı EAN yapısı 
JAN : Japonya'da kullanılan EAN yapısı 
UPC-A : ABD'de kullanılan 12 karakterli yapı 
UPC-E : 6 basamaklı UPC 

Harf ve rakam olanlar 
Code 128 : Geniş bilgi veren, uluslararası kullanım 
EAN 128 : Postalama ve ürün bilgilendirme 
Code 39 : ABD devlet ve askeri kullanım 

EAN13 Barkod Yapısı 
Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan EAN13 barkod yapısı, toplam 13 rakamdan oluşmaktadır. ÜÜÜFFFFSSSSSC olarak sembolize edebileceğimiz bölümlere bakacak olursak, 

ÜÜÜ 3 basamak ülke kodu, 
FFFF 4 basamak üretici firma kodu, 
SSSSS 5 basamak ürün kodu, 
C 1 basamak 'kontrol basamağı'ndan oluşmaktadır. 

Market İçi Terazi Ürünlerinin Kodlanması 
EAN-13 standartında, şirket içi kullanımlar için 20-29 kodları ayrılmıştır. Bu iki basamakla birlikte toplam 7 basamak ürünü tanımlamaktadır. Teraziler ise, ağırlık veya adet değerlerini daha sonraki 5 basamağa ekledikten sonra, kontrol basamağını da hesaplayarak EAN-13 yapısına uygun bir barkod ortaya çıkmaktadır. Ürünlere kod verirken de, ilk iki basamağın meyve, sebze, balık gibi ürün gruplarına ayrılması da yaygın olarak uygulanmaktadır. Böylece, 20'li kod ve 5 basamaklı ürün kodlarından oluşan 7 basamaklı kodların, arka ofislerde stok kartlarında barkod olarak tanımlanmasıyla ülkemizdeki genel uygulama ortaya çıkmaktadır. 

Kontrol Basamağının Hesaplanması 
İngilizce 'check digit'e denk gelen kontrol basamağı, okuyucuların okuduğu değerlerden emin olması için yapılmış bir uygulamadır. 12 basamaktan yola çıkılarak, aşağıdaki formüle göre hesapladığı rakamı, normal yöntemle okuduğu 13. basamakla karşılaştırmaktadır. 

En sağdaki kontrol basamağından sona, sağ taraftan başlayarak, tek numaralı basamakların değerini toplayıp 3 ile çarpıyoruz. Ardından, ilk toplamı alırken atladığmız çift numaralı basamakları da doğrudan bu toplama ekliyoruz. Elde ettiğimiz sayının, sonu 0 olan en yakın sayıya olan farkı, kontrol basamağı olmaktadır. Okuyucular da bu formülü uygulayarak bulduğu rakamla, okuduğu 13. basamağı karşılaştırarak, okuma sonucundan emin olmaktadır. Kontrol basamağı adı da bundan kaynaklanmaktadır. 

Örneğin, 869123412345X için X olan kontrol basamağını bulmaya çalışalım. Öncelikle sol baştaki 869 değeri, ülke kodu için kullanılmaktadır. X'i atlıyoruz ve 5+3+1+3+1+6 = 19 
3 X 19 = 57 
4+2+4+2+9+8 = 29 
57+29 = 86 
(en yakın sonu 0'lı sayı = 90)-86 = 4 Kontrol Basamağı-'Check Digit') 


EAN13 Ülke Kodları 

00-13: USA & Canada 
20-29: Market İçi Kullanım 
30-37: France 
40-44: Germany 
45: Japan (also 49) 
46: Russian Federation 
471: Taiwan 
474: Estonia 
475: Latvia 
477: Lithuania 
479: Sri Lanka 
480: Philippines 
482: Ukraine 
484: Moldova 
485: Armenia 
486: Georgia 
487: Kazakhstan 
489: Hong Kong 
49: Japan (JAN-13) 
50: United Kingdom 
520: Greece 
528: Lebanon 
529: Cyprus 
531: Macedonia 
535: Malta 
539: Ireland 
54: Belgium & Luxembourg 
560: Portugal 
569: Iceland

57: Denmark

590: Poland

594: Romania

599: Hungary 
600 & 601: South Africa 
609: Mauritius 
611: Morocco 
613: Algeria 
619: Tunisia 
622: Egypt 
625: Jordan626: Iran 
64: Finland 
690-692: China 
70: Norway 
729: Israel 
73: Sweden 
740: Guatemala 
741: El Salvador 
742: Honduras 
743: Nicaragua 
744: Costa Rica 
746: Dominican Republic 
750: Mexico 
759: Venezuela 
76: Switzerland 
770: Colombia 
773: Uruguay 
775: Peru 
777: Bolivia

779: Argentina 
780: Chile 
784: Paraguay 
785: Peru

786: Ecuador 
789: Brazil 
80 - 83: Italy 
84: Spain 
850: Cuba 
858: Slovakia 
859: Czech Republic 
860: Yugloslavia 
869: TÜRKİYE 
87: Netherlands 
880: South Korea 
885: Thailand 
888: Singapore 
890: India 
893: Vietnam 
899: Indonesia 
90 & 91: Austria 
93: Australia 
94: New Zealand 
955: Malaysia 
977: International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN) 
978: International Standard Book Numbering (ISBN) 
979: International Standard Music Number (ISMN) 
980: Refund receipts 
981 & 982: Common Currency Coupons 
99: Coupons