Tekstil Ürünleri Renk Beden Varyant Yönetimi

Tekstil Ürünleri Renk Beden Varyant Yönetimi
Tekstil sektörünün renk-beden varyantları, sezon, tema ve koleksiyon ihtiyaçlarını, marka-model-ürün yaklaşımımızla birleşti

Ağırlıklı olarak tekstil sektörü ürünlerinde sıkça kullanılan renk-beden yapılanması, ölçü, kalite gibi varyantları içeren diğer sektörlerde de karşılık bulmaktadır. DerinSİS'in üretici-marka-model-ürün hiyerarşisiyle oluşan ürün ana veri yaklaşımı, sistemin tüm operasyon ve raporlama özelliklerinde bu ihtiyaca çözüm getirir.

Sipariş, stok, fiyat birimi ve barkod bilgileri için zorunlu olarak renk-beden (varyantlar) seviyesinde yönetilen ürünler, DerinSİS'teki model kavramıyla (piyasadaki 'ürün' terimi) gruplanır. Bu model bilgisi üzerinde, kapsadığı varyantlar için temel özellikleri oluşturan tedarikçi, üretici-marka, kategori, hedef kar yüzdesi, tema, koleksiyon bilgileri tutulur.

Ana veri üretici tanımlarıyla başlar, altında markalar tanımlanır. Markaların sektör ihtiyaçlarına göre 'marka grupları' ile sınıflandırılması, ürün yönetimi ve raporlama sisteminde ayrı bir güç sağlamaktadır. Markaların altında modeller tanımlanırken, varyant özelliklerinin kombinasyonlarından yararlanarak 'ürünler' topluca oluşturulabilir ve kayıtlı ürünler model bazlı yönetilebilir.

Renk ve beden gibi tipik özelliklerin gruplanmasıyla; bir modelin altına, örneğin 3 bedenden oluşan 'S/M/L bedenleri' ve 10 değişik renkten oluşan 'canlı renkler' seçilerek 30 ürün (varyant) açılabilir. Başka bir modelde erkek bedenleri ve pastel renklerin kombinasyonu kullanılabilir.

Maliyet ve satış değeri farkları olmayan varyanlar için fiyat bütünlüğü kuralı belirlebilir. Bu sayede, bazı modellerin her zaman aynı fiyatlarla yönetilmesi sağlanırken, bazı modellerde varyant bazlı (örneğin beden büyüklüğü, ölçü farkı gibi) farklı fiyatlarda sağlanabilir.

Bu veri yapısı içinde, operasyonel işlemlerin hepsi barkod bazlı yürütülmekle birlikte, stoklar, satış analizleri, sayımlar gibi ürünlerin konu olduğu tüm raporlarda model bazlı, tema bazlı, koleksiyon bazlı sonuçlar alınabilir, rapor koşulları model, tema ve koleksiyon bilgilerine göre oluşturulabilir.