SKT Kontrolü

SKT Kontrolü
SKT nedeniyle oluşan kayıpların önüne geçmek için eksiksiz bir çözüm

Günümüzde giderek daha önemli hale gelen, stok verimliliğini artırmak, denetimlere karşı hazır olmak ve tüketici duyarlılığına yanıt verebilmek için tüm şirketlerin gündeminde olan SKT-son kullanma tarihi kontrolü, DerinSİS'te mal kabul girişlerinden etiketlemeye, çıkış kurallarından raporlamaya kadar tam bir çözüm haline getirildi.

Ürünlerin SKT işaretlemesi ve raf ömürlerinin belirtilmesiyle başlayan süreç, mal kabulde SKT/ÜRT tarih girişleri, otomatik kare barkod etiketlemesi ve çıkış kurallarıyla kapsamlı bir işleyiş sağlıyor. Stoktaki ürünlerin SKT bazlı raporlanması, raf ömrüne giriş kurallarının devreye girmesi, çıkışta yakın SKT'li ürünlerin otomaitk uyarılarıyla, ticari kayıpların önünen geçme fırsatı getirmektedir.

Raf ömründen SKT tarihi hesaplaması sayesinde, yalnızca üretim tarihi belirtilmiş ürünlerin de kabulü kolaylaştırılmaktadır. Çıkışlarda daha erken tarihli ürünlerin uyarısı ve istendiğinde çıkış engelleri gerçekleştirilebilmektedir. Sistemden her alınabilen SKT bazında stok raporu ile, farklı tarihlerde yapılmış alımların sonuçları izlenebilmekte, tarihi yaklaşanlar için etkili kararlar alınabilmektedir.