Sistemin Yönetim Özellikleri

Sistemin Yönetim Özellikleri
Kurumsal şirketler için hayati olan sistem güvenliği, yetki sistemi ve bilgi işlemcilerin yararlanacağı teknik olanaklar, DerinSİS'te mimarinin temel yapı taşlarıdır.

Çok departmanlı ve çok kullanıcılı ortamlara sahip kurumsal şirketlerde, süreçlerin esnek şekilde tasarlanabilmesi ve izlenebilmesi kritiktir. Şirket içinde kararlaştırılan iş bölümünün sistem içinde oluşturulması, logların ayrıntılı tutulması, inceleme gerektiğinde sistem izlerine kolay erişim, perakende sektöründe aktarımların denetlenmesi gibi, bilgi işlem bölümleri için birçok önemli teknik sorumluluk bulunur.

Yetki Yönetimi

Kullanıcı sayısının yüksek olduğu ortamlarda, başlangıçta yetkilendirme bir şekilde gerçekleşiyor gözükse de, zaman geçtikçe yönetilemez durumlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Kimin hangi yetkiye sahip olduğu, en basit şekilde belli bir yetkiye kimin sahip olduğu gözlenememektedir. DerinSİS'te bu tür 'gerçek hayat' ihtiyaçları için birçok olanak, derli toplu ve en etkili şekilde bilgi işlemcilere sunulmuştur. Yetki şablonlarıyla roller yaratarak, en az uğraşla büyük çalışan grupları için gerekli altyapıyı sağlayabilirsiniz. Farklı nedenlerle kişisel yetkiye sahip olması gereken kullanıcılar oluşturabilir, yetki modelleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Program parçaları bazında birçok alt yetki bulunmaktadır. Standart tanım ve belge düzenleme alt yetkileri dışında, her bir modüle özel işlevler için kısıtlamalar sunulmuştur. Örneğin, kategorileri yapılandırabilen bir kullanıcının, kategori kar hedeflerine ulaşmaması sağlanabilir.

Mağazalara Özel

Mağaza kullancılarına açılan modüllerde, herhangi bir tanımlamaya gerek olmadan, hiçbir şekilde alış fiyatı bilgileri ve diğer mağaza stok/satış bilgileri gösterilmemektedir. Bu bir sistem özelliği olduğu için, bilgi işlemcilerin ayrıca yönetmesine gerek bırakılmaz.

Log Sistemi

Kullanıcıların en iyi şekilde denetlenebilmesi için, tüm program parçalarına giriş ve çıkışlar, kaydet/sil/değiştir gibi standart kayıt işlemleri, tarih-saat, bilgisayar adı, kullanıcı adı, program parçası, işlem açıklamalarıyla birlikte saklanır. Üstelik bu saklanan veriler, sistemin genel raporlama altyapısına uygun şekilde yapıldığı için, kolayca sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Birçok modülün kendine özel işlevleri de loglanarak, çok ayrıntılı bir işlem tarihçesi tutulmaktadır. Kullanıcılar arasında yaşanabilen itilaflarda, bu bilgiler çözüme ulaşmayı çok kolaylaştırmaktadır. Bundan daha da önemlisi, kullanıcıların sistemin bu gücünü biliyor olması, daha özenli çalışmalarını sağlamaktadır.

Sistem Yönetimi

DerinSİS'in parametrik yapısı, Sistem Yönetimi'nde kendisini tam olarak göstermektedir. Projelerde zaman zaman ihtiyaç olan süreç değişiklikleri, sistem yönetiminde kolayca yapılabilmekte ve yazılım geliştirme/kurulum/test çalışmaları ihtiyacı en aza indirilmektedir.

Sistem Kontrol

Çok amaçlı kullanımı bulunan 'Sistem Kontrol' modülünde, kayıtlı sorgular otomatik çalıştırılarak, herhangi bi neden oluşmuş sistem sorunları, şirketlerin kendine işleyişine ve veri yapısına göre çeşitli tutarsızlıklar ya da kontrol noktaları ortaya çıkarılabilmektedir. Bunların otomatik bildirimleriyle, sistem sorumluluların daha etkin çalışması sağlanmaktadır.

Raporlama Alt Yetkileri

DerinSİS'te her bir rapor başlığının yetkilendirilebilmesinin yanında; bilgi işlem yöneticilerine, dışarı veri çıkartabilme ve yazdırma gibi güvenlik politikaları oluşturabilme gücünü vermektedir. Raporların bir kullanıcıya açılması, bu bilgilerin kolayca ve sınrısız şekilde başkalarına ulaştırılabilmesine yol açmamalıdır. Ayrıca her tür raporlama da sistem tarafından izlenmektedir.

POS Aktarım Yönetimi

 Perakende sektörünün temel kurallarından olan 'her durumda satış devam eder' yaklaşımı, bilgi işlemciler için ciddi bir yük getiren ERP-POS ikili yapısıyla sonuçlanır. Bu nedenle ürün ve satışlar karşılıklı olarak aktarılır. Her iki aktarım türü de şirket için kritik düzeyde önemlidir. Raporların eksiksiz olması, şirketi hatalı kararlardan korur. Çok mağazalı bir ortamda, bir mağazanın tek bir gününün aktarılmamış olması, kullancılar tarafından izlenebilecek bir durum değildir.

POS Sistemlerinin ve internet altyapısının doğası gereği, bazı tutarsız satış bilgilerin oluşması kaçınılmazdır. DerinSİS, pos sistemlerinden kaynaklı oluşabilecek bu tür satışların kontrolünü son derece kolay ve etkili bir şekilde bilgi işlemcilere sağlamaktadır.

Ürün Aktarım ve Etiketleme Kontrolü

Zincir mağazaların müşterilerle doğrudan etkileşimde olduğu etiketleme süreçleri, DerinSİS'te özel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Tarihçesinden tasarım zenginliğine, lazer yazıcı kullanımından özel fiyat etiket süreçlerine kadar birçok ayrıntı düşünülmüş ve bilgi işlemcilerle mağaza kullanıcılarının her gün en yoğun yapılan işlemleri rahatça tamamlaması sağlanmıştır.

Rapor Geliştirme

Ticaret geliştikçe şirketlerin kendilerine özel raporlama ihtiyaçları artmakta ve önem kazanmaktadır. Modern mimarideye sahip yazılımlar, tasarım aşamasında proje bazlı özelleştirilebilen raporlamalar için olanak sağlar. Microsoft SQL içinde sunulan Reporting Service ile şirketler rapor geliştirme araçlarına ücretsiz olarak sahip olur. DerinSİS'in rapor tasarımları açık kodla sunularak, müşterilerin kendilerine özel rapor geliştirmesi için en hızlı başlangıç noktalarını sağlanmıştır. Bunların dışında DerinSİS'in framework seviyesinde sahip olduğu ve raporlamalarda koşul vermeyi kolaylaştıran 'yazılm nesneleri', bilgi işlemcilere ve proje yöneticilerine herhangi bir kodlama yapmadan kendi raporlarında sistemin teknik özelliklerini aynen kullanma gücünü verir.