Mağaza Kasası

Mağaza Kasası
Kasiyerlerden başlayan hikayenin sonu, tüm kontrolleriyle tahsilatın gerçekleşmesine ve belgelerin iyi saklanmasına bağlıdır

Genellikle kasada bittiği sanılan alışveriş süreci, müşteriden alınan nakit, kredi kartı, yemek çeki gibi değişik ödeme tiplerinin çeşitli işlemlerden geçmesi sonucunda tamamlanır. Kasiyer teslimlerinden, POS tahsilatlarına kadar merkezden yönetim anlayışına göre sunduğumuz çözümle, her mağaza günlük kasasını tutar ve tüm işlemler merkezden denetlenebilir, düzeltilebilir.

Günlük mağaza kasası, yerel giderler, merkeze teslimler

Önceki günden başlayan devir tutarına, satışlardan dolayı gerçek teslim tutarları eklenir. Yerel giderler düşüldükten sonra merkez kasalara teslimler yapılır. Bunun sonunda ertesi gün için devir tutarı kesinleşmiş olur. Bu işlemler sırasında, her kasiyerin günlük eksik/fazla tutarları da kayıt altına alınmış olur.

 Farklı banka kartları için sistemli giriş

Anlaşmalı bankaların POS'larından geçirilen farklı banka kartları nedeniyle, vade, komisyon yüzdeleri ve tipleri karmaşık hale gelir. Özel bir tanınmlama sistemiyle, kullanıcılar bu işlemler hızlı ve doğru biçimde tamamlayabilir.

Mağaza bazlı atama yapılan sanal hesaplar ve gider hesapları ile, kullanıcılar yalnızca kendilerinin kullanabileceği seçimleri görür, her gün yinelenen işlemler için zaman kaybetmezler.

Sıkça değişen uygulamalardan en az etkilenmek için, her hesaba komisyon tipi ve yüzde öndeğerleri atanır. Ekstre kontrollerinde kolaylıkla değiştirilebilir.

 Ödeme planlama, kontrol raporları

Mağazaların günlük kasa işlemleri, merkezin beklenen tahsilat işlemleri için alt yapıyı hazırlar. Zincirler için önemli kontrollerden birisi de, her mağaza için değişik ödeme tiplerinde teslimlerin işlenip işlenmediğinin raporlanmasıdır.

e-Defter uyumluluğu

e-Defter süreçleri gereği, kasa bazlı Z raporu kayıtlarının saklanması, bu değerlere göre muhasebe entegrasyonunun gerçekleşmesi sağlanmaktadır. KDV ve matrahların her bir kasa için, varsa aynı gün birden fazla Z raporu kaydının da oluşturularak girildiği özel bölümde, e-defter uyumlu muhasebe fişi için gerekli veriler toplanmış olmaktadır. İlk yönergelere göre ayrı muhasebe fişleri üretilirken, gelir idaresi başlanlığının son yayınlanan uygulama kılavuzuna göre toplamları tek bir fişte sunabilmekteyiz.