Kira Yönetim Modülü

Kira Yönetim Modülü
Çok sayıda mağazası olan zincirlerin tüm kira süreci için en iyi yardımcısı

Büyük Ölçekli Zincirlerde Kira Yönetimi

Çok sayıda ve çeşitli formatlarda mağazası olan zincirlerin kira yönetimi, oldukça karşmaşık bir işi yükü haline gelmektedir. Cadde ve AVM mağazacılığında iş yeri sahipleri kişiler, şirketler, hatta bankalar olabilmektedir. Bu durumda işyeri ortaklık yapısı, düzenlenen belgeler, hesaplama kademeleri, metrekare ve döviz koşullarıyla, modül düzeyinde yönetilmesi gereken bir süreç ortaya çıkmaktadır.

Tüm işlemlerin her ayın bitiminde dar bir zamana sıkışması ve hesaplara göre yapılan ödemelerin hata kaldırmaması, yazılımsal olarak bir çözümü daha da kaçınılmaz hale getirmektedir.

Kira, Depo ve Ortak Alan Giderlerinde Hesaplamalar

Tipik olarak ciro bazlı ve metrekare bazlı hesaplamalarda, genellikle bir 'en az tutar' sınırı bulunmaktadır. Birçok durumda, buna eklenen sabit bir tutar olabilmekte, ayrıca depoların farklı bir yüzde veya sabit tutarla karşılandığı sözleşmeler olmaktadır. Ortak giderlerin de benzer şekilde hem ciroya bağlı hem de sabit bir tutarın eklendiği senaryoları olabilmektedir. Bu tutarların döviz bazlı olması, kurların farklı işyeri sahiplerine göre farklı ortalama hesaplarıyla dikkate alınması, ay sonu işlemlerinde kiralama yönetimi modülünü daha önemli hale getirmektedir. Anlaşmalı kurlar, uzun dönem sözleşmeler, artış yüzde kurallarıyla da karmaşıklığı ve dikkat ihtiyacını arttırmaktadır.

İşyeri Sahiplerinde Ortaklara Yapılan Ödemeler

İşyeri sahiplerinin ortaklardan oluşması durumunda, hesaplama sonucu çıkan kira bedelinin paylaşım oranlarına göre ilgili hesaplara hatasız şekilde bölünmesi gerekir. İşyeri sahiplerinin kişi ya da şirket olmasına bağlı olarak stopaj, KDV, makbuz, fatura gibi çeşitli mali süreçler devreye girmektedir.

Yüksek sayıda mağazada işyeri sahiplerinin çokluğu ve çeşitliliği, kira işlemlerinin dönemsel kapanış yaklaşımıyla aylık olarak yönetilmesini gerektirmektedir. Gerçek çalışma düzenine göre tasarladığımız sistemde, uyarılar, yetki kısıtlaması, ayrıntılı raporlamalar, kira kayıtlarından sorumlu personelin ihtiyaçlarına göre kurgulanmış durumdadır. İşyeri sahibi için vergi hesapları, aylık bildirim raporları, kontrol raporları derken, tüm bu verilerin dönemsel olarak yönetilmesi, döviz kuru etkenleri, işlem tarihçesi, yetkilendirmesi, sözleşme koşulların saklanmasıyla, DerinSİS Kira Yönetim Çözümü büyük zincir mağazların tam bir verimlilik yardımcısı olmaktadır.