Kategori Yönetimi

Kategori Yönetimi
Kategori yönetimi her şey demektir, ürünleri, rafları, müşteri bakışını, firma ilişkilerini yönetir

Görsel hiyerarşik kodlama

Perakende zincirlerinin binlerce çeşit ürünün alım ve satışını kontrol altında yapabilmesi, ancak kategori yönetimine emek vermesiyle olanaklıdır. Hayatımızın birçok alanında karşılaştığımız hiyerarşik yapı, ürün gruplamaları için de ideal ve yaygın bir yaklaşımdır. Ürün gruplarının bile çok sayıda olması durumunda, kullanıcıların bu iç içe düzeylemeyi basitçe algılayabilir, değiştirebilir olması gerekir.

Kategori yetkilendirme

İstenirse DerinSİS ile kullanıcılar, satın alma uzmanlıklarına göre yalnızca kendi gruplarındaki ürünlerle çalışabilirler. Ürün tanımlarında, sipariş yönetimde, fiyat yönetiminde yalnızca kendi ürünlerini göstererek, daha hızlı, daha verimli, daha denetlenebilir bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Üretici-Marka-Model-Ürün hiyerarşisi

Ürünlerin kategorik özelliklerinin dışında en önemli kodlama, üretici-marka-model kodlamasıdır. Piyasada yaygın olarak yalnızca marka kodlaması yapılmaktadır. DerinSİS ile tam bir çözüme kavuşarak, ürünlerinizin markalarına en ayrıntılı şekilde hakim olmaktasınız. Birçok alanda ticari uygulaması olan marka gruplarına göre, satın alma sözleşmeleri, satış analizleri, ciro prim sözleşmeleri gibi işlemleri yönetebilirsiniz.

Ürün Yaşam Döngüsü

Kategorilerin sağlıklı ve dengeli oluşması için, şirket için verilmli olan ürünlerin satışta olması, karlılığı düşen, müşteri ilgisini kaybeden ürünlerin ayıklanması gerekir. Bunun dışında mevsimsel ve coğrafi farklılıklar nedeniyle, dönemselliği yüksek ürünlerin ayrıca gözetilmesi gerekir. Ürünlerin satışa başlamadan önce bir takım kritik bilgilerinin tam olmasını sağlamak, ya da ürünün satıştan kaldırılması sırasında kontrol edilmesi istenen bazı kurallar için geliştirmiş olduğumuz 'Ürün Yaşam Döngüsü'  sayesinde, tüm adımlar sistem tarafından kontrol edilebilmektedir.

Serbest ürün özellikleri

Ürünlerin farklı kategorilerde olduğu halde, başka ortak özelliklerinin olduğu durumlar vardır. Ambalaj, yerli/ithal bilgisi, cinsiyet gibi özellikler örnek verilebilir. Aslında marka bilgisi bunların başında gelir ama yoğun kullanımı nedeniyle ayrıca bir kod yapısıyla sunulmaktadır.

Paket ağırlığı

Birim fiyat kaşılaştırması amacıyla tüketici hakları gereği zorunlu olan paket ağırlığı, DerinSİS'te kategori yönetimi ve buna bağlı raporlama sisteminde özel bir yer tutmaktadır. Ürün içeriklerine göre miktarsal analizler yapılabilmekte, tüketicinin farklı aynı ürünlerin fakrlı amblajlarına yönelimleriyle, gerçek satış değişimleri ayrı aryı analiz edilebilmektedir. Gramajı aynı olmayan ürünlerde aralık vererek, rakiplerin denk ürünleri birlikte seçilebilmekte, daha tutarlı karşılaştırmalar yapılabilmektedir.

Rakip ürün karşılaştırma

Yukarıdaki verilerin ışığında, rakip ürünleri, markaları, üreticileri ve ürün sağlayıcıları birbirleriyle ve kendi içlerinde karşılaştırabilirsiniz. Alışlar, satışlar, stoklar, çeşitlilik, raf payları, kampanya katılımları gibi değişik alanlarda çok ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sipariş verileri

Ürün/marka/firma performanslarına göre liste dışı bırakılan ürünler olabilir. Satışa ve alıma kapatma işlemleri mağaza bazlı yapılabilir. Sipariş sürecini doğrudan belirleyen bu bilgilerin yanında, Sipariş Karar Destek Sistemi'nde bahsedilen, alım yeri, karar verici, izleme günü, satış hızı, devir hızı gibi birçok veri, kategorilerin ve markaların yönetilmesini tamamlanmaktadır.

Çoklu ürün sağlayıcı, öncelik belirleme

Genellikle yaşanan birden fazla firmadan ürün sağlama durumlarında, özellikle sipariş sürecinde kullanılmak üzere öncelikli ürün sağlayıcı işareti gündeme gelmektedir. Satış analizlerinde de ayrı bir anlamı olan öncelikli firma bilgisi, geçmiş alım hareketleri nedeniyle yaşanan sorunlara karşı, DerinSİS'te güçlü bir biçimde kullanılmaktadır. Her ürün sağlayıcıdaki farklı kodlar için 'dağıtıcı kodu' sisteme girilerek, tüm aramalarda ürünlere doğrudan erişme olanağı sunulmaktadır ki, bu tedarikçilerin belgelerinden yola çıkarak yapılacak ürün aramalarını son derece basitleştirmektedir.