İş Akışı Yönetimi

İş Akışı Yönetimi
Tek bir yönetim panelinde, şirketin sürmekte olan tüm işlerini izlemenizi ve yönetmenizi sağlar

Şirketlerin ya da bazı bölümlerin her zaman takip etmek zorunda olduğu süreçler için, çok temel bir iş akış sistemi geliştirdik. Alt adımlardan oluşan, şimdilik tek bir diziden oluşan süreçler tasarlanabiliyor.

Belli bir sürecin gerçekleşmesi için alt adımların süreleri ve departmanları planlanabiliyor. Böylece süreç yöneticileri, tüm işlerin durumunu bir yönetim/monitör panelinde, gecikme/kalan zaman durumlarıyla birlikte, alt görevin atanmış kaynağı ve gecikme durumunu görebiliyor. İşlerin adımları, departman yöneticilerinden atanacak kişileri alıp doğrudan başlatabilir veya departman yöneticilerin insiyatifine bırakarak başlatabilir. Süreçlerin yapısına ve  o sıradaki kaynakların durumuna göre iki yöntem de kullanılabilir.

Sektör bağımsız bu iş akışı takip sisteminin perakendede tipik örnekleri,

  • sayım süreci
  • mağaza açılış süreci
  • personel işe başlatma süreci
  • ürün seçim süreci

üretim şirketlerindeki tipik örnekleri,

  • ürün tasarımı
  • kalite kontrol

pazarlama şirketleri ve departmanlarındaki tipik örnekleri,

  • Görsel malzeme tasarım-üretim-yayınlama süreci
  • İlan tasarım-yayın süreci
  • Saha etkinlik planlama

olabilir.

İş başlatma, bitirme, geri döndürme özellikleriyle, akışın tüm iletişimi sistemde yapılabilir.

GTV - Görsel teknik veri özelliğiyle, her bir işin gerekli dokümanları, test sonuçları, görselleri, kılavuzları, taranmış şekilde çeşitli belgeleri 'iş'e iliştirilebilir ve ilgili kullanıcıların kolaylıkla erişimine açılabilir.

DBV - Diğer bilgiler özelliğiyle, her işin kendi dinamik bilgileri basit ve esnek bir form şeklinde toplanabilir ve izlenebilir.

Olası KPI izleme çalışmaları için, ilk kurulumla birlikte iş kapasitesi hazır olarak gelmektedir. Toplam kapasite, hedef doluluk ve var olan iş yükü karşılaştırması tek bir göstergede sunulmaktadır. Yine benzer bir üst bakış için, var olan işlerin durum dağılım ve yüzdeleri bir gösterge olarak sunulmaktadır.

Geçmiş işlere gerçekleşen/planlanan süre karşılaştırmalarıyla bakılarak, çok çeşitli performans raporları elde edilebilir. Bölüm\kişi, süreç tipi ve süreç sınıfları bazında ayrıntılara inilebilir, dönemsel yoğunluklar belirlenerek, bunlara uygun kaynak planlamaları yapılabilir.