Hizmet Gelirleri Yönetimi

Hizmet Gelirleri Yönetimi
Firmalarla yapılan sözleşmelerin en önemli maddesi 'Hizmet Gelirleri Yönetimi', şirketlerin önemli bir gelir kaynağıdır.

Ciro prim gelirleri ve iadeler, zincir mağazalarda önemli bir ödeme aracı olarak görülür. Satış ve ciro analizleriyle iade edilecek ürünlerin belirlenmesinde yardımcı olduğumuz gibi, ciro primlerin yönetilmesinde özel bir modülle satın alma bölümlerine güç katmaktayız.

Gelir Tipleri

Satın alma sözleşmelerinde ciddi pazarlık ve takip konusu olan ciro-prim gelirleri, geleneksel alış cirosu yüzdelerinin yanında, insert/reklam katılımları, mağaza katılımları, raf/gondol/vitrin uygulamaları gibi değişik hizmet gelirlerini bir çatı altında yönetmenizi sağlamaktadır. Ürün sağlayıcı bütçeleri nedeniyle farklı gelirlerin farklı adlarla faturalanması ve izlenmesi gereken pek çok duruma karşı, hizmet gelir tipleri ve gelir nedenleri gibi kodlamalar sunulmuştur. 

Kesilecek fatura raporlaması ve hizmet gelirlerinin analizi ile tam bir denetim sağlar. Tek tuşla hizmet faturası kesilmesi, takvim görüntüsüyle çalışma özelliği, dövizli işlemleri desteklemesi ve yaygın ticari koşulları içermesiyle, işlemlerin hızlı ve tutarlı olarak tamamlanmasını sağlar.

Dönemsellik ve Kotalar

Üretici ve marka bazlı hizmet gelirlerinizi, ürün sağlayıcılar açısından karşılaştırabilirsiniz. Dağıtıcıların farklı temsilcilikleri olma durumunda ihtiyaç duyulan marka grubu ve kategori koşulları da verilerek, daha incelikli cirolar elde edilebilir. Aylık / 3 Aylık / 6 Aylık ve yıllık dönemlerde oluşacak cirolarınıza, aşamalı kotalar, prim yüzdeleri ve sabit tutarlar tanımlayabilirsiniz. Kotaların tutması ve kesilmesi gereken faturalar konusunda sistem kullanıcıları yönlendirmektedir. Tüm gelirler için topluca hakediş hesaplatılabilmekte, topluca faturalanabilmekte, hakediş ve gelir kayıtları ayrıntılı olarak raporlanabilmektedir. Farklı gelirlerin tek faturada toplanması, ekstre sadeliği, zaman ve işlem tasarrufu sağlar.

Ciro prim gelirlerinin daha tutarlı yönetilebilmesi için, şirketlerin genelde yaşadığı 'muhasebenin geriden gelmesi' soruna karşı bir dizi kontroller bulunmaktadır. İstenirse faturaları beklemeden mal kabullerin esas alınarak gelir hesaplaması yapılabilmektedir.

Kümüle Hesaplanan Gelirler

Yıllık ciro üzerinden anlaşma yapılmasına rağmen, dönemler üzerinde mali denge kurmak adına 3 aylık veya aylık faturalama olanağı ile, karmaşık hesaplar sistem tarafından çözülmektedir.

Mağaza Katılım Gelirleri

Sözleşmelerde mağaza katılım gelirlerinin bulunması durumunda, sistem belli periyotlarda yeni açılan mağazaları dikkate alarak gelirleri otomatik olarak oluşturmaktadır. Firmayla ticari ilişkinin başlama anında açık olan mağazalar için farklı tutarlar, taksitli ödemeler gibi çeşitli istisnalar da üretilerek, esnek bir gelir modeli tasarlanabilmektedir.

Ciro temelli gelirlerde, uygulama esasları gereği KDV dağılımını dikkate alarak fatura üretilmektedir.

Ciro bağımsız, belli tarihler için faturaların kesilmesini hatırlatmak üzere ajanda şeklinde bir kullanıma da sahiptir. Sözleşme kopyalama özelliğiyle, yeni yıllar için gelirlerini kolayca günellenip yeniden üretilmesi sağlanmaktadır. Tüm ciro prim gelirlerinin SMM'ye etkisiyle firmasal kar marjının daha ince bir hesapla alınması sağlanmaktadır.