Hedef Yönetimi

Hedef Yönetimi
Şirket hedeflerine ulaşmak kadar, hedeflerin doğru oluşturulması da önemlidir.

Ölçülebilir olmayan şirketlerin uzun soluklu bir başarı yakalaması olanaksızdır. Bunun için, şirketler gelir ve gider hedeflerini doğru bir sistematikle belirleyerek işe başlarlar. Kurumsal şirketlerde satışlar ve giderler en ayrıntılı kayıt altına alınan bilgilerdir.

Hedef Oluşturma Yöntemleri

Yeni yılın hedeflerinde basit ama yaygın yöntemlerden bir tanesi, geçmiş yıla ait değerlerin belli bir yüzdeyle arttırılmasıdır. Aylar ve günler için bu hesaplamayı yapmak oldukça kolaydır. Ancak iş, haftanın günlerinin farklı ağırlıklarına, yeni açılan/kapanan mağazalar olmasına veya kategorilerin mevsimsel farklılıklarına gelince, oldukça karmaşık hesaplara ihtiyaç duyulmaktadır. DerinSİS bunu kullanıcılara son derece hızlı ve basit şekilde sunar.

Excel'de yapılan çalışmaların sisteme taşınması için de yollar barındıran 'Hedef Yönetimi' modülü, istenirse belli bir döneme ait verileri seçip bir yüzdeyle yeni yıla uygulamanızı da sağlar. Şirketlerin kategori bazında yeniden yapılanması, coğrafi mağaza yayılımının farklılaşması, ticari koşulların değişkenliği, tatil ve özel günlerin farklılaşması gibi etkenlerle, bu özellik hedef belirleme işlerinde çok yardımcı olur, günler ve haftalar kazandırır.

Kullanıcı Girişi ve Katsayı Sistemi

Yıl, ay ve hafta bazında yapılan girişlerde, bu tutarın dönemin içerdiği günlere dengeli bir şekilde dağıtılması, bir dizi karmaşık hesaplama gerektirmektedir. Kategorilerin ve haftanın günlerinin farklı ağırlıkları nedeniyle, kullanıcıların altından kalkması olanaksız olan bu işlemlerin anında yapılabilir olması, hatasız hesaplama dışında çok önemli zaman kazandırmaktadır.

Hedef Senaryoları

Farklı ticari öngörüler ve ekonomik koşullar için farklı senaryolar planlanabilir. Yıl içinde bu senaryolara göre karşılaştırmalar yapılabilir ve duruma göre şirketler bir tanesini esas alabilir. Gerçek ticari hayatın gerektirdiği bu çalışma düzenini, DerinSİS'te aynı şekilde bulabilirsiniz.

Hedef Raporları

Hedeflenen ve gerçekleşen değerlerin raporlanması, mağaza, ay, hafta, gün ve kategori bazında sunulmuştur. Mağazalar kendi hedeflerini aynı raporlarla ancak yalnızca kendi mağazaları için izleyebilmektedir. Prim sistemelerine temel oluşturan bu raporlarla, gerçekçi hedeflere göre değerlendirmeler yapılabilmekte ve şirket çalışanlarına yön verilebilmektedir.