Gider Yönetimi

Gider Yönetimi
Kar marjlarının sıkıştığı bir ticari ortamda karlılığı arttırmanın temel yolu, giderlerin kontrol altına alınmasıdır.

DerinSİS'te giderler ön muhasebe düzeyinde yönetilebilmektedir. Gider merkezileriyle birlikte resmi muhasebeye entegre olur. Gider faturasında satır bazlı not girişi, gider merkezi seçimi, gider merkezi dağıtım anahtarı kullanımı ve Excel'den yapıştırma gibi çeşitli yardımcı işlevler bulunur. Gider faturasında bir firmanın kesitiği giderler girilebildiği gibi, banka-kasa tanımlarını kullanarak; kasadan ve banka hesaplarından doğrudan yapılan gider harcamaları da işlenebilmekedir.

Stopajlı veya tevkiyatlı faturaların pratik şekilde kaydedilebilmesi için, gider tanımlarında hazır ayarlar bulunmaktadır. Entegrasyon kodları da muhasebe entegrasyon ayarlarında tanımlandığı için, muhasebe fişi üretimi kurallara göre ilerleyebilmektedir.

Cari işlemlerde 'cari fiş' adı altında kayıtlar topluca ve aynen muhasebe fişlerinde olduğu gibi üretilebilmektedir.Fiş şekli dışında tek satırlık basit gider kayıtları, cari işlemlerde ekstrenin görüldüğü ortamda basitçe oluşturulabilmektedir.

Giderlerin kaydedilebildiği ithlalat ve ihracat modüllerinde de fiş mantığıyla geçerlidir. Bir diğer modül de, yerel giderlerin işlendiği mağaza kasasıdır. Günlük kasa devri mantığıyla tasarlanmış bu arayüzde, mağazalar yerel giderlerini sisteme işlemekte ve muhasebe entegrasyonuna hazır hale getirmektedir.

Gelir/Gider Merkezi

Raporlama altyapısını sağlıklı oluşturmak ve performanslı bir veri girişi/raporlama hedefine ulaşmak için, gelir/gider merkezi yapısı büyük avantajlar getirmektedir. Hesap planı sadeleşmekte, yeni mağaza açılışlarında yeni tanım yükleri en aza inmekte, arama ve rapor hızı da artmaktadır.

Satır bazlı olarak gider merkezlerinin seçilebilmesinin yanında, hizmet verenler tarafından toplu olarak kesilen faturaların doğru bir paylaşımla sisteme girilmesi için dağıtım anahtarı olanakları bulunur. Bu sayede, satış ciroları, personel sayısı, metrekare gibi mağaza değerlerine göre tek bir tutarın mağazalara dağıtılması sağlanmaktadır. Mağaza karlılıklarının doğru analizi için bu tür bir çalışma düzeni gerekli olmaktadır.

Personel Giderleri

Gider Faturasında cari hesap olarak personel avans hesaplarının seçilmesiyle, belge düzeni harcama formu etkisine sahip olmaktadır. Avans hesabının bakiyesi görülmekte, satır notlarıyla, gider merkezleriyle tüm gider kalemleri bir form şeklinde saklanabilmektedir. Dijital arşivle desteklenerek, resmi belgelerin de sistemee yüklenme olanağı sunulmaktadır.

Gider ve Hizmet Analizi

Sistemin genel raporlama altyapısına uygun şekilde, gider ve gelirlerle ilgili tüm bilgiler raporlamanın dağılım ve koşullarında kullanılabilmektedir. Bunun sonucu olarak tablo görünümlü, çift kırlımlı veya tek kırılımlı raporlar alınabilmektedir. Aylar, günler, haftanın günleri gibi tarihsel dağılımlar, gider kategorileri, mağaza/mağaza grupları, hareket nedenleri gibi değişik bilgiler analizlerin bir parçası olabilmektedir.

Farklı bakış açılarıyla gider ve gelirlerin analiz edilebilmesi, şirketin karlılık durumuna hakimiyeti getirir. Kayıtların ayrıntılı olarak ve kolayca sorgulanabilmesi, giderlere karar verenleri ve harcama yapan çalışanları her zaman daha dikkatli olmaya itecektir. Bu da şirket verimliliğini arttıran güçlerden birisi olmaktadır.