Franchise Sistemi

Franchise Sistemi
B2B temelli franchise çözümüz, tam bir entegrasyonla yönetim olanağı sunuyor

Franchise işleyişinin temel zorluğu, farklı tüzel kişiliklerin aynı ürün-fiyat-stok-stok verisiyle çalışırken, muhasebesel ve mali açıdan bağımsız olmalarının gerekmesidir.

Merkez şirket tüm stok-satış verileri üzerinden bütünsel olarak analizlerini yapabilirken, franchise mağazaların şirketleri kendi kurumsal müşterilerine satış yapabilmeli, izin verildiği ölçüde kendi ürünlerini tanımlayabilmeli, kendi giderlerini takip edebilmeli, muhasebesel süreçlerde bağımsız olabilmelidir.

Ödeme risklerini yönetebilmek için, franchise siparişlerinin finansal ve operasyonel açıdan bir onay sürecine tabi olması gerekir. Yeni ürünlerden haberdar edilmelerli, fiyat geçişlerini gözleyebilmeleri, sevkiyatların bildirimi kritik adımlardır. DerinSİS'te B2B sistemimizi franchise süreçlerine yönelik özelleştiriyoruz ve ürün-kategori-marka gibi tanım verileriyle sipariş-mal kabul-iade-satış gibi stok hareketlerinin otomatik aktarımlarıyla eksiksiz bir işleyiş elde ediyoruz.

Merkezdeki yapı, kendi mağazaları varsa bunları da bir bütün olarak ve gereken aşamada franchise mağazalardan ayrı olarak yönetebilme esnekliğine sahiptir. Farklı fiyat politikaları geliştirilebilmekte, ortak insert'ler uygulanabilmektedir. Sipariş öneri sistemiyle franchise ve kendi mağazalarına yönelik stok optimizasyonu sağlanabilmektedir.

Muhasebe süreçleri olarak da B2B sisteminin sağladığı olanaklar, bayi yaklaşımında ektre görüntüeme, e-mutabakat, BaBs mutabakatı, fatura-irsaliye-sipariş listeleri, belge ayrıntıları gibi tüm ihtiyaçları karşılamakta, muhasebe sorumlularına çok değerli zaman kazandırmaktadır.