Fiyat Yönetimi

Fiyat Yönetimi
Zamanında, hızlı, pratik ve kurallı çalışma ortamında, yeni ürünleri ve fiyatları Excel'den aktarın

Belge bazlı tarihsel giriş, fiyat planlama

Alış ve satış fiyatlarınızı etkin olacağı tarihlerle sisteme girerek, sistem tarafından etkin olmasını sağlayabilirsiniz. Alış siparişleriniz önceden tanımlanan koşullara göre oluşmakta, böylece fatura girişi için altyapı hazırlanmaktadır. Satış fiyatlarında sistem tarafından değiştirilen ürünler, mağazalara aktarım yapılırken kullanıcıya son kontrol açısından sunulmaktadır.

Müşteri Bazlı Fiyat Listeleri

Toptan satış kanalında sıkça ihtiyaç duyulan müşteri bazlı fiyat listeleri oluşturulabilir. Bu listeler, müşteriye atanmış ürünler de gibi de kullanılabilmekte, fiyat kontrolü daha güçlü hale getirilebilmektedir. İstenirse, müşteriye özel fiyat girilmemiş ürünlerde genel listeler geçerli olabilmektedir.

Dövizli Fiyat Listeleri

Ürün bazlı verilen döviz birimleri ve döviz fiyatları, sipariş-fatura akışında belge bazlı saklanır ve aynı anda TL/döviz karşılıkları saklanır. Belge bazlı verilebilen özel kurlarla pazarlık ihtiyaçları sistem içinde karşılanır.

Bölgesel Fiyat Yönetimi

Mekansal yetkilendirme ve mağaza bazlı fiyat özelliği sayesinde, perakende satış kanalında farklı fiyat politikaları geliştirilebilmektedir. Kullanıcılar hem birbirlerinin fiyat listelerine müdahale edememekte, hem de satış-ciro-stok analizlerinde bölgeleriyle kısıtlı çalışabilmektedir.

İnsert yönetimi, kasalara otomatik gönderim

Yaygın uygulama olan 'insert'ler, iki tarih arası belirlenen mağazalarda etkin olacak fiyat listelerinin sisteme girilmesi ve geri kalan tüm işlemlerin sistem tarafından yürütülmesiyle çözülmektedir. Çakışmalarda, gerçekte olduğu gibi başlangıç tarihi en yakın olan liste geçerli olmakta, mağazalara yapılan aktarımla, mağazalarda bulunan ön ofis sisteminden bağımsız olarak özel listelerin etkinleşmesi ve ardından normal fiyata dönülmesi sistem tarafından sağlanmaktadır. Özel fiyat dönemindeyken yapılanı raf fiyatı değişiklikleri, ancak özel fiyat dönemi sonunda etkin olmaktadır. Zincirlerde çok önemli olan aktarım saati kuralı sisteme tanımlanarak, bu saatten sonra yapılan aktarımların sonraki gün için olacağı sistem tarafından dikkate alınmaktadır.

 Hedef kâr yüzdesi, etkin yüzde kontrolü

Ürünlerle ilgili fiyat politikanızı oluşturarak, değişen maliyetlerinize tek tuşla uygulanmasını sağlayabildiğiniz gibi, anlık olarak satış fiyatlarınızın hedef kar yüzdelerinden sapma durumunu denetleyerek, değişen maliyetlere göre gözden kaçan ürünlerin fiyat düzeltmesini kolayca yapabilirsiniz.

Etkin kar marjına (kar yüzdesine) göre renklendirme özelliği sayesinde, kullanıcılar zararına yapılacak fiyatları, hedef kar yüzdesinden beklenenin üstündeki sapmaları kolayca görebilmektedir. Uzun listelerde gerekli olan dikkat ihtiyacı en aza indirilmektedir. Düşen fiyatlar olduğunda, yine hedef kar yüzdesinin kabul edilebilir aralığında üzerinde sapması da yeşil olarak gösterilmektedir. Kabul edilebilir sapma aralığı sistem yönetiminde sunularak, müşterinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ayarlanabilmektedir.

Faturadan fiyatlandırma ve kontrol

Faturalaştırma sırasında, değişen maliyete göre satış fiyatınızı kontrol etme, aynı ekranda tek tuşla fiyatlandırma yapabilme özelliği ile en önemli iş yükünüz hafifler.

Marka bazlı alış indirim yüzdeleri

Genellikle sene başında sözleşme ile bağlanan marka bazlı indirmlerin sisteme tanımlanmasıyla, ürünlere özel indirim girilmedikçe etkin olacak alış koşulları belirlenmiş olur.

Etiketleme tarihçesi

DerinSİS'te, fiyatlandırma sürecinin tamamı kayıt altına alınmaktadır. Ürünlerin fiyat değişikliği, aktarımı, etiketlemesi ve özel bir işlem olan kasada etiket kontrolü adımlarının kim tarafından, hangi arayüzde yapıldığı tarih/saat olarak saklanmakta ve raporlanabilmektedir.

Geri Dönüş Bedelleri

İnsertlerde yaygın olarak yapılan uygulamalardan birisi de, her satılan ürün için bir geri dönüş birim bedelinde anlaşma yapılması, insert dönemi sonunda firma bazlı bu toplamların raporlanması ve hizmet bedellerinin kesilmesidir. Bu sayede, stokta bulunan ürünlerin de indirimli satılması durumunda, ayrıca ihtiyaç duyulan fiyat farklarının özel takibine gerek duyulmamamasıdır. İnsert Değerlendirme Raporu ile, bu farklar firma bazlı toplamları, ürün ayrıntılı hesaplarıyla yöneticilere sunulmaktadır.