El Terminali Yazılımı

El Terminali Yazılımı
Mağaza ve depolarda tüm stok işlemleri anında yapılabilmeli, ihtiyaç duyacakları bilgiler çalışanlara anlık olarak sunulabilmelidir.

ERP'lere hep sonradan katılan ve farklı yamalar şeklinde sunulan el terminali işlemleri, DerinSİS'te en baştan kurgulanmış ve mobil olarak ihtiyaç duyulan her noktada kullanılabilir şekilde geliştirilmiştir. Burada açıklama getirilen el terminali yazılımı standart operasyonlar için olup, WMS-Depo Yönetim Sistemi için geliştirilen ayrı bir terminal yazılımı bulunmaktadır.

 Altyapı

El terminali marka-modelinden bağımsız, kurulum gerektirmeyen, online yapısı sonucu, yönetimi son derece kolaydır. Sektörün doğru ihtiyaçlarıyla şekillenmiş kullanıcı arayüzü, el terminallerinin küçük arayüzlerine rağmen gerekli tüm bilgileri en doğru şekilde gösterir. Kullanıcılar çok kolay uyum sağlar ve hemen kullanabilirler.

Aktarım gerektirmemesi nedeniyle, istendiğinde depoların ve diğer mağaza stoklarının anında listelenmesini sağlar. DerinSİS'in gerekli tüm modülleriyle etkileşimli çalışabilmesiyle sıradışı olanaklar sunar. Hareket nedenlerinin de birebir kullanılabilmesi, raporlama altyapısını geliştirmektedir.

Siparişlerin Otomatik Bağlanması

Sipariş seçilmesi anında kullanıcıların her zaman zorluk çekmesine karşılık, istendiğinde devreye girebilen 'otomatik bağlama' özelliği geliştirilmiştir. Bu durumda kullanıcı yalnızca mal kabulünü yapar ve sipariş bağlantıları sistem tarafından gerçekleştirilir. Birden fazla siparişin birden fazla irsaliyeyle bağlanabilmesi nedeniyle, eskiden yeniye doğru hatasız şekilde ilişikilendirilir.

Bu seçenek dışında açık siparişlerin mal kabul öncesi veya mal kabul sonrası seçilerek irsaliyeleşmenin tamamlanma seçenekleri de bulunur.

Mal Kabul Karşılaştırma ve Onay Süreci

Depolardan veya diğer mağazalardan yapılan sevkiyatlarda sıkça yaşanabilen itilaflar için geliştirilmiş 'sevkiyat kontrol' seçeneği bulunur. Bu yöntemle, tüm ürünlerin adetlerinin giriş mekanında yeniden girilmesi ve tamamının birebir tutması durumunda onaylanabilmesi şekilinde bir kural devreye alınabilmektedir. Aynı özellik mağazalardan depoya yapılan iadelerde geçerlidir.

DerinSİS'te çıkış yapan mekan her zaman baskındır. Ortada kalan birçok onaysız belge ve takibi zorlaşan sayısız 'sevkiyat farkı' belgesi yerine; gerçek çalışma düzeninde yaşandığı gibi, giriş yerinin ikna etmesi ve çıkışı mekanının buna göre düzeltme yapması üzerine kurulu bir düzen sunulmaktadır. Giriş tarafı onayladıktan sonra, giriş tarafı onay kaldırmadıkça kimse tarafından değişiklik yapılamaz.

İşlevler

  • Etiket-Fiyat Kontrolü

     Raflarda ürün etiketleri ve raf etiketleri okutularak, fiyatlar kontrol edilebilmektedir. İşlem yapılması gereken ürünler için anında oluşturulabilen listeler, diğer modüllerde tek tuşla kullanılabilmektedir.

  • Mal Kabul

    Sipariş bilgilerinin görülerek yapılabildiği mal kabul işleminde bazı sistem kuralları devreye alınarak, siparişsiz mal kabula engel olunabilmektedir. Bu kontroller, kategorik özellikler nedeniyle bazı ürün grupları için esnetilebilmektedir.

    Farklı bir senaryoya göre, sipariş fazla ürünler kabul edilir ancak iade irsaliyeleri otomatik olarak sistem tarafından kesilir. Bu yöntemde de ürün karar verici bilgisine göre esneklikler sağlanır.

    Siparişlerin baştan seçildiği senaryolarda, mal kabulün her anında kullanıcılar sipariş ve okutulan adetleri karşılıklı kontrol edebilmekte, farklı/eşit/fazla/eksik/tümü gibi seçeneklerle ihtiyaç duyulan kontrollerin anında gerçekleştirebilmektedir.

  • İstek Girişi

    Sipariş süreci, mağazada el terminaliyle raflarda başlayacak şekilde kurgulanabilir. Bu senaryoda yönetilen ürünlerde, depo-mağaza-diğer mağazaların stokları, satış performansı, koli bilgileri, insert durumu gibi çalışanların ihtiyaç duyabileceği birçok bilgi pratik bir şekilde ve mağazanın her yerinde sunulur. Ürün sağlayıcı elemanlarıyla raflarda yapılan çalışmalarda, şirketin elini her zaman güçlü tutar.

  • Alış Siparişi Girişi

    Ürün alım durumu, alım yeri ve karar verici bilgilerine göre, ürün sağlayıcılara, depoya veya diğer mağalaara sipariş verilebilir. Ürünlerin gerekli stok, performans, alış bilgileri çalışanlara aynı ekranlarda ve şirket kurallarına göre gösterilir.

  • Alıştan İade

    İade kuralları çerçevesinde ve alt depo senaryolarıyla tasarlanan alıştan iade süreci, sözleşmelerin el terminallerine kadar etki etmesini sağlar. Çıkışlar temel depolardan veya iade alt deposundan yapılabilmektedir.

  • Sevkiyat

    Şirket içi sipariş kullarına göre diğer mağaza ve depolara sevkiyat yapılması gerçekleştirilir. Karşı tarafta devam edecek olan mal kabul kontrolü, yukarıda söz edildiği gibi gerçekleştirilir.

  • Satış Siparişi Girişi

    Müşteri ve sevk adresi seçiimiyle başlayan satış siparişi, şirket süreçlerine göre depo veya mağaza raflarında sipariş listesi oluşturmayı sağlar. Siparişin sisteme yazılmasıyla birlikte, sevkiyat sorumluları için sevk emri hazır hale gelir ve satış sevkiyatı süreci başlar.

  • Satış

    Çeşitli kaynaklardan oluşabilecek satşı siparişleri el terminalinden çağrılarak toplama işlemini başlatır. Müşteri temsilcileri, depoda çalışanlarının terminalle girdiği siparişler ya da internet sistemlerinden anlık olarak gelen siparişler, sevk emri olarak özel bir modül tarafından izlenerek kullanıcıları uyarır. Bu siparişlerin gerektiğinde yazdırılması ve toplatılması başlatılarak faturalama adımına doğru ilerlenir.

  • Satıştan İade

    Satıştan iade işlemi de şirket kurallarına göre çalışır ve ürünlerin doğru şekilde stoklara yansıması sağlanır.

  • Diğer Stok Hareketleri

    Ayrıntılı olarak yetkilendirilen tüm stok hareketleri el terminalinden gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre kullancı menüsü de değişmektedir. Örnek olarak, şirket içi kullanım, imha, örnek ürün girişi, diğer giriş, diğer çıkış gibi hareket tipleri uygulanabilmektedir.

Sayım İşlemleri

Sayım Yönetimi'nin terminalde tamamlayıcısı olan sayım işlemleri, sayım firmalarının kullanımından daha fazlasını içeren bir zenginliktedir. Ünite kodlarına göre sayım, körleme sayım, çapraz sayım gibi işlemlere olanak sağlamaktadır. Online yapısı sonucu, sayım girişleri anlık olarak izlenebilmektedir. Farklı terminallerle alanlar bölüştürülebilmekte, tamamı tek bir sayım olarak işlenebilmektedir.

Yerel Düzeltme

Denetim süreçlerinin hayata geçirilmesin bağlı olarak, mağazalara stoklarını raflarda ve anında düzeltme olanağı tanıınabilir. Bu durum, sipariş verilerinin doğru değerlerle oluşması, kullanıcı ve sistem kararlarının doğru alınması için şarttır. Ancak denetim altında uygulanması da ayrı bir zorunluluktur. DerinSİS'te denetim departmanları için özel tasarlanmış rapor ve işlevler, bu sürecin tam olarak işletilmesini sağlar.

Planogram Desteği

Ürünlerin mağaza içi raflara yerleşiminin yönetilmesi durumunda, mağaza-kat-alan-koridor-raf bazında planlabilen ürün adresleri, el terminalinde kullanılarak ürün ataması yapılabilmektedir. Proje bazlı özel geliştirmeler yapılabilen bu sistemle, mağaza içi ürün aramalarında ürün yerleşimi sistemden öğrenilebilmektedir.