e-Fatura

e-Fatura
Doğrudan entegrasyon yönteminde bütünleşik bir çözüm

Yaklaşım

Müşterilerimizin fatura akışında maksimum kontrolünü sağlamak, fatura işleme sürecini olabildiğince pratik hale getirmek, başvuru ve test sürecinde yardımcı olmak, temel yaklaşımımızı oluşturur.

Piyasa koşullarını göz önüne alarak, konuyu iki fazlı bir yapıda projelendiriyoruz. İlk adımda kullanıcılara fatura girişinde kolaylıklar sağlayan bir çalışma yapıyoruz. İkinci aşamada, gelen fatura bilgilerindeki seçenekli alanlar ve ilişkide olunan firmaların veri yapıları esas alınarak, faturaların veri entegrasyonuyla DerinSİS'e otomatik aktarımını gerçekleştiriyoruz.

Bileşenler

3 bileşenden oluşan e-fatura çözümümüz;

  • GİB'le haberleşme 'framework'u
  • Bağımsız bir web uygulaması
  • DerinSİS menüsünde yer alan bir yönetim modülü
  • Fatura modülü içinde yer alan bir program parçasından (DLL)

oluşmaktadır. Web uygulaması daha çok teknik kadroların kullanımına uygun, kontrol olanaklarıyla zenginleştirilmiş, anlık çalışan bir yapıdadır. Masaüstü uygulama ise, daha çok muhasebe yönetimi hedeflenerek tasarlanmış olup, kullanıcı etkileşimine gerek duyulan noktalarda bu işlevleri yetkiye bağlı olarak sunan bir arayüzdür. Özellikle ticari fatura süreciyle ilgili izleme-kabul-red işlevlerini barındırır.

Fatura giriş sürecinde gerçek ticari koşulların zorluklarına ve ihtiyaçlarına göre tasarladığımız sistemimiz, kullanıcıların işini son derece basitleştiren özelliklere sahiptir. İrsaliyelerin faturalaştırılması, fiyat farkı kontrolleri, evrak düzeni gibi ana konularda etkili çözümler sağlamaktayız.