Show Market

Show Market
24 şubeyle yerel market zincirlerinin çoklu kanalda en başarılı örneklerinden birisi olan Show Market, tüm süreçlerini yazılım çözümleriyle yönetmekte rakiplerinden ayrışıyor.

ERP'den başlayarak neredeyse tüm çözümlerimizi kullanan Show Market, Avrupa yakasında 24 şubeyle yerel market zincirlerinin en başarılı örneklerinden birisini oluşturuyor.

Hemen teslim, gıda eticareti, fiziksel mağazacılıktaki başarısını, yazılım sistemlerine ve entegrasyonlara odaklanarak yakalıyor. Kanal bazlı fiyat yönetimi, talep tahmin otomasyonu, depo çözümü, pazaryeri entegrasyonları, market içi hızlı toplama alanlarındaki yatırımları, rakiplerinden öne çıkmasını sağlıyor. Sektörel ERP çözümümüz DerinSİS ve çevresindeki geniş perakende çözümlerimizin bu bütünlükte kullanıma, IT ve e-ticaret yönetimiyle uyumlu çalışmamız ve iyi bir rol dağılımıyla ulaştık. Bağımsız olarak ürünleşmiş şu çözümlerimiz entegre şekilde ve uzun süredi canlıda bulunmaktadır:

- DerinSİS ERP (Kategori yönetimi, satın alma yönetimi, sipariş yönetimi, fiyat yönetimi, ödeme planlama, resmi muhasebe, bordro, demirbaş vb)

- e-Fatura, Robot e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, Hal-Kayıt

- WMS Lite Depo Yönetim Sistemi

- Shelfmatic Planogram Çözümü

- Topla.io Market içi toplama, çoklu pazaryeri yönetimi, toplama analitiği

Yazılım yatırımları ve otomasyon inancında vizyonuyla fark yaratan Show Market yönetimini tebrik ediyoruz.